עברית  |  EN

פרסומים

ספרים
1974 - מכתבים לטנקים
1983 - החיים זה לא הכל - יש גם כדור סל
1984 - דו"ח על מצב אומה
1990 - שיחות שלום
1991 - גן שמואל זה –
1992 - הסברה בפיתה
1995 - של מי הקיבוץ הזה
1996 - אדם, אדמה
1999 - תוצרת בית
2001 - לחפש את זה בחפצים הקטנים
2009 - מחר אולי גם אני
2015 - גן שמואל – עוד סיפורים, אולי זה היה ככה
2017 - שיחות קיבוץ